Restaurování

Kromě výroby šperků se zabývám restaurováním různých předmětů z kovů (zlato, stříbro, alpaka, mosaz, měď, bronz, cín …). Často při restaurování spolupracuji s předními českými odborníky z oblasti umění, historie a restaurátorství.

Téměř 20 let spolupracuji s předním českým restuarátorem Ivanem Houskou. Pracoval jsem s ním na mnoha restaurátorských projektech světového významu z oblasti zlatnictví, stříbrnictví, pasířství či kovotepectví.

2003 – stříbrná schránka PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA

2003/05 – restaurování vybraných sakrálních předmětů z olomoucké arcidiecéze -stálá expozice ARCIDIECEZNÍHO MUZEA V OLOMOUCI

2004 – tabernákl PANY MARIE MANTOVSKÉ

2009/10 – restaurování souboru vybraných preciós z DÓMU SV. VÁCLAVA V OLOMOUCI